هود مخفی اخوان

هود مخفی اخوان

هود مخفی کد H64-TW اخوان

هود مخفی کد H64-TW اخوان

کد محصول: H64-TW

هود مخفی کد H64-TW اخوان

مدل » مخفی

مکش » 700 متر مکعب

دور موتور » 3 دور

ابعاد » 30*70 سانتیمتر

7,720,000 ریال 7,300,000 ریال
» توضیحات بیشتر
هود مخفی کد H64-TC اخوان

هود مخفی کد H64-TC اخوان

کد محصول: H64-TC

هود مخفی کد H64-TC اخوان

مدل » مخفی

مکش » 560 متر مکعب

دور موتور » 3 دور

ابعاد » 30*70 سانتیمتر

7,593,000 ریال 7,200,000 ریال
» توضیحات بیشتر
هود مخفی کد H64-TS اخوان

هود مخفی کد H64-TS اخوان

کد محصول: H64-TS

هود مخفی کد H64-TS اخوان

مدل » مخفی

مکش » 560 متر مکعب

دور موتور » 3 دور

ابعاد » 30*70 سانتیمتر

7,487,000 ریال 7,100,000 ریال
» توضیحات بیشتر
هود مخفی کد H64-TB اخوان

هود مخفی کد H64-TB اخوان

کد محصول: H64-TB

هود مخفی کد H64-TB اخوان

مدل » مخفی

مکش » 560 متر مکعب

دور موتور » 3 دور

ابعاد » 30*70 سانتیمتر

 

7,310,000 ریال 6,900,000 ریال
» توضیحات بیشتر
هود مخفی کد H64-T اخوان

هود مخفی کد H64-T اخوان

کد محصول: H64-T

هود مخفی کد H64-T اخوان

مدل » مخفی

مکش » 560 متر مکعب

دور موتور » 3 دور

ابعاد » 30*70 سانتیمتر

6,547,000 ریال 6,200,000 ریال
» توضیحات بیشتر