قیمت گاز اخوان - صفحه 3 از 3 - خانه اخوان

قیمت گاز اخوان

گاز رومیزی کد Gi135 اخوان

گاز رومیزی کد Gi135 اخوان

کد محصول: Gi135

تعداد شعله » 5 شعله
ابعاد » 50*86 سانتیمتر
قطعات » ایرانی
ولوم » باکالیت
ترموکوپل » دارد
گارانتی » 24 ماه

15,228,000 ریال 11,260,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G83-HE اخوان

گاز رومیزی کد G83-HE اخوان

کد محصول: G83-HE

گاز رومیزی کد G83-HE اخوان

15,091,000 ریال 11,160,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi35-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi35-S اخوان

کد محصول: Gi35-S

گاز رومیزی کد Gi35-S اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

15,054,000 ریال 11,130,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi35 اخوان

گاز رومیزی کد Gi35 اخوان

کد محصول: Gi35

گاز رومیزی کد Gi35 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

15,054,000 ریال 11,130,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G38 اخوان

گاز رومیزی کد G38 اخوان

کد محصول: G38

گاز رومیزی کد G38 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*61 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

 

14,864,000 ریال 10,990,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi13-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi13-S اخوان

کد محصول: Gi13-S

گاز رومیزی کد Gi13-S اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

14,675,000 ریال 10,850,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi13 اخوان

گاز رومیزی کد Gi13 اخوان

کد محصول: Gi13

گاز رومیزی کد Gi13 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

14,675,000 ریال 10,850,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G110-HE اخوان

گاز رومیزی کد G110-HE اخوان

کد محصول: G110-HE

گاز رومیزی کد G110-HE اخوان

14,655,000 ریال 10,840,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G109-HE اخوان

گاز رومیزی کد G109-HE اخوان

کد محصول: G109-HE

گاز رومیزی کد G109-HE اخوان

14,655,000 ریال 10,840,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G95-HE اخوان

گاز رومیزی کد G95-HE اخوان

کد محصول: G95-HE

گاز رومیزی کد G95-HE اخوان

14,639,000 ریال 10,830,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G16 اخوان

گاز رومیزی کد G16 اخوان

کد محصول: G16

گاز رومیزی کد G16 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*58 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

14,538,000 ریال 10,750,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G54 اخوان

گاز رومیزی کد G54 اخوان

کد محصول: نامعلوم

گاز رومیزی کد G54 اخوان

نمای ظاهری » استیل

تعداد شعله » 4 شعله

شعله پلوپز » دارد

قطعات اصلی » Sabaf ایتالیا

ابعاد » 50*68 سانتیمتر

 

14,475,000 ریال 10,710,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi24-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi24-S اخوان

کد محصول: Gi24-S

گاز رومیزی کد Gi24-S اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

14,412,000 ریال 10,660,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi24 اخوان

گاز رومیزی کد Gi24 اخوان

کد محصول: Gi24

گاز رومیزی کد Gi24 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

14,413,000 ریال 10,660,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G97-HE اخوان

گاز رومیزی کد G97-HE اخوان

کد محصول: G97

گاز رومیزی کد G97-HE اخوان

14,292,000 ریال 10,570,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi96 اخوان

گاز رومیزی کد Gi96 اخوان

کد محصول: Gi96

گاز رومیزی کد Gi96 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*78 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

13,997,000 ریال 10,350,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G31 اخوان

گاز رومیزی کد G31 اخوان

کد محصول: G31

گاز رومیزی کد G31 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 3 شعله

ابعاد » 50 سانتیمتر

جنس ولوم » باکالیت عایق در برابر حرارت

قطعات » ایتالیایی

 

13,660,000 ریال 10,100,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G34 اخوان

گاز رومیزی کد G34 اخوان

کد محصول: G34

گاز رومیزی کد G34 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*58 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

13,525,000 ریال 10,000,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G37 اخوان

گاز رومیزی کد G37 اخوان

کد محصول: G37

گاز رومیزی کد G37 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای – استیل

شعله » 2 شعله

ابعاد » 30*50 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

 

12,507,000 ریال 9,250,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi6 اخوان

گاز رومیزی کد Gi6 اخوان

کد محصول: Gi6

گاز رومیزی کد Gi6 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*70 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

12,210,000 ریال 9,030,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi15 اخوان

گاز رومیزی کد Gi15 اخوان

کد محصول: Gi15

گاز رومیزی کد Gi15 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*58 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

12,139,000 ریال 8,980,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi134 اخوان

گاز رومیزی کد Gi134 اخوان

کد محصول: Gi134

گاز رومیزی کد Gi134 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 4 شعله

ابعاد » 43*92 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

11,869,000 ریال 8,780,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi138-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi138-S اخوان

کد محصول: Gi138-S

گاز رومیزی کد Gi138-S اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 51*88 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

11,706,000 ریال 8,660,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi4 اخوان

گاز رومیزی کد Gi4 اخوان

کد محصول: Gi4

گاز رومیزی کد Gi4 اخوان

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*58 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

11,682,000 ریال 8,640,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد V30 اخوان

گاز رومیزی کد V30 اخوان

کد محصول: V30

تعداد شعله » 2 شعله
ابعاد » 35*50 سانتیمتر
قطعات » ایتالیایی
ولوم » استیل
ترموکوپل » دارد
گارانتی » 24 ماه

11,400,000 ریال 8,430,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد V29 اخوان

گاز رومیزی کد V29 اخوان

کد محصول: V29

تعداد شعله » 2 شعله
ابعاد » 35*50 سانتیمتر
قطعات » ایتالیایی
ولوم » باکالیت
ترموکوپل » دارد
گارانتی » 24 ماه

11,400,000 ریال 8,430,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi97 اخوان

گاز رومیزی کد Gi97 اخوان

کد محصول: Gi97

گاز رومیزی کد Gi97 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 3 شعله

ابعاد » 43*73 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

11,081,000 ریال 8,190,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G23-HE اخوان

گاز رومیزی کد G23-HE اخوان

کد محصول: G23-HE

گاز رومیزی کد G23-HE اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 2 شعله

ابعاد » 35*50 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

10,929,000 ریال 8,080,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G1-HE اخوان

گاز رومیزی کد G1-HE اخوان

کد محصول: G1

گاز رومیزی کد G1-HE اخوان

نمای ظاهری » شیشه مشکی

تعداد شعله » دو شعله

شعله پلوپز » دارد

قطعات اصلی » Sabaf ایتالیا

ابعاد » 30*50 سانتیمتر

 

10,605,000 ریال 7,840,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G55 اخوان

گاز رومیزی کد G55 اخوان

کد محصول: G54

گاز رومیزی کد G54 اخوان

نمای ظاهری » استیل

تعداد شعله » 2 شعله

شعله پلوپز » ندارد

قطعات اصلی » Sabaf ایتالیا

ابعاد » 50*30 سانتیمتر

 

10,493,000 ریال 7,760,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G43 اخوان

گاز رومیزی کد G43 اخوان

کد محصول: G43

گاز رومیزی کد G43 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 2 شعله

ابعاد » 35*50 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

 

9,991,000 ریال 7,390,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G26-HE اخوان

گاز رومیزی کد G26-HE اخوان

کد محصول: G26-HE

گاز رومیزی کد G26-HE اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 2 شعله

ابعاد » 30*50 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

9,729,000 ریال 7,190,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi23 اخوان

گاز رومیزی کد Gi23 اخوان

کد محصول: Gi23

گاز رومیزی کد Gi23 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 2 شعله

ابعاد » 35*50 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

8,112,000 ریال 6,000,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi141 اخوان

گاز رومیزی کد Gi141 اخوان

کد محصول: Gi141

گاز رومیزی کد Gi141 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 2 شعله

ابعاد » 35*50 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

7,951,000 ریال 5,880,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi26 اخوان

گاز رومیزی کد Gi26 اخوان

کد محصول: Gi26

گاز رومیزی کد Gi26 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 2 شعله

ابعاد » 30*50 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

7,821,000 ریال 5,780,000 ریال
» توضیحات بیشتر