نمایندگی اخوان - خانه اخوان

نمایندگی اخوان

گاز رومیزی کد G49 اخوان

گاز رومیزی کد G49 اخوان

کد محصول: G49

گاز رومیزی کد G49 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

 

17,364,000 ریال 13,100,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi7 اخوان

گاز رومیزی کد Gi7 اخوان

کد محصول: Gi7

گاز رومیزی کد Gi7 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*68 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

16,229,000 ریال 12,250,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G53-HE اخوان

گاز رومیزی کد G53-HE اخوان

کد محصول: G53-HE

گاز رومیزی کد G53-HE اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*58 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

استیل آجدار

 

16,006,000 ریال 12,080,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi142 اخوان

گاز رومیزی کد Gi142 اخوان

کد محصول: Gi142

گاز رومیزی کد Gi142 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای سفید

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

15,408,000 ریال 11,630,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi42 اخوان

گاز رومیزی کد Gi42 اخوان

کد محصول: Gi42

گاز رومیزی کد Gi42 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

15,290,000 ریال 11,540,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi85 اخوان

گاز رومیزی کد Gi85 اخوان

کد محصول: Gi85

گاز رومیزی کد Gi85 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

15,259,000 ریال 11,520,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi82 اخوان

گاز رومیزی کد Gi82 اخوان

کد محصول: Gi82

گاز رومیزی کد Gi82 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

15,259,000 ریال 11,520,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi13-S اخوان

گاز رومیزی کد Gi13-S اخوان

کد محصول: Gi13-S

گاز رومیزی کد Gi13-S اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

14,675,000 ریال 11,070,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi13 اخوان

گاز رومیزی کد Gi13 اخوان

کد محصول: Gi13

گاز رومیزی کد Gi13 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*86 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

14,675,000 ریال 11,070,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi96 اخوان

گاز رومیزی کد Gi96 اخوان

کد محصول: Gi96

گاز رومیزی کد Gi96 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای

شعله » 5 شعله

ابعاد » 50*78 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

13,997,000 ریال 10,560,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد G37 اخوان

گاز رومیزی کد G37 اخوان

کد محصول: G37

گاز رومیزی کد G37 اخوان

شکل ظاهری » شیشه ای – استیل

شعله » 2 شعله

ابعاد » 30*50 سانتیمتر

قطعات » ایتالیایی

 

12,507,000 ریال 9,440,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi15 اخوان

گاز رومیزی کد Gi15 اخوان

کد محصول: Gi15

گاز رومیزی کد Gi15 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 4 شعله

ابعاد » 50*58 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

12,139,000 ریال 9,160,000 ریال
» توضیحات بیشتر
گاز رومیزی کد Gi26 اخوان

گاز رومیزی کد Gi26 اخوان

کد محصول: Gi26

گاز رومیزی کد Gi26 اخوان

شکل ظاهری » استیل

شعله » 2 شعله

ابعاد » 30*50 سانتیمتر

قطعات » ایرانی

7,821,000 ریال 5,900,000 ریال
» توضیحات بیشتر
شیر روشویی متحرک مدل اریکا اخوان

شیر روشویی متحرک مدل اریکا اخوان

کد محصول: NT 8

شیر روشویی متحرک مدل اریکا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی مدل اریکا اخوان

شیر روشویی مدل اریکا اخوان

کد محصول: NT 9

شیر روشویی مدل اریکا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر حمام مدل اریکا اخوان

شیر حمام مدل اریکا اخوان

کد محصول: NT 11

شیر حمام مدل اریکا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی علم دار مدل اریکا اخوان

شیر روشویی علم دار مدل اریکا اخوان

کد محصول: NT 13

شیر روشویی علم دار مدل اریکا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی مدل رز اخوان

شیر روشویی مدل رز اخوان

کد محصول: NT 37

شیر روشویی مدل رز اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی علم دار مدل رز اخوان

شیر روشویی علم دار مدل رز اخوان

کد محصول: NT 33

شیر روشویی علم دار مدل رز اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی علم بلند مدل رز اخوان

شیر روشویی علم بلند مدل رز اخوان

کد محصول: NT 36

شیر روشویی علم بلند مدل رز اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر حمام مدل رز اخوان

شیر حمام مدل رز اخوان

کد محصول: NT 39

شیر حمام مدل رز اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر توالت مدل رز اخوان

شیر توالت مدل رز اخوان

کد محصول: NT 40

شیر توالت مدل رز اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی علم دار مدل لیندا اخوان

شیر روشویی علم دار مدل لیندا اخوان

کد محصول: NT 4

شیر روشویی علم دار مدل لیندا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی متحرک مدل لیندا اخوان

شیر روشویی متحرک مدل لیندا اخوان

کد محصول: NT 3

شیر روشویی متحرک مدل لیندا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر روشویی مدل لیندا اخوان

شیر روشویی مدل لیندا اخوان

کد محصول: NT 5

شیر روشویی مدل لیندا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر حمام مدل لیندا اخوان

شیر حمام مدل لیندا اخوان

کد محصول: NT 7

شیر حمام مدل لیندا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر توالت مدل لیندا اخوان

شیر توالت مدل لیندا اخوان

کد محصول: NT 6

شیر توالت مدل لیندا اخوان

» توضیحات بیشتر
شیر توالت مدل اریکا اخوان

شیر توالت مدل اریکا اخوان

کد محصول: NT 12

شیر توالت مدل اریکا اخوان

» توضیحات بیشتر