سینک ظرفشویی روکار اخوان

سینک ظرفشویی روکار اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 320 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 320 اخوان

کد محصول: نامعلوم

سینک ظرفشویی روکار کد 320 اخوان

ابعاد » 60*120 سانتیمتر

اندازه ورق » 1 میلیمتر

11,539,000 ریال 10,950,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 322 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 322 اخوان

کد محصول: نامعلوم

سینک ظرفشویی روکار کد 322 اخوان

ابعاد » 60*100 سانتیمتر

اندازه ورق » 1 میلیمتر

10,751,000 ریال 10,200,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 362 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 362 اخوان

کد محصول: 362

سینک ظرفشویی روکار کد 362 اخوان

ابعاد » 60*120 سانتیمتر

اندازه ورق » 1 میلیمتر

9,946,000 ریال 9,400,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 57 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 57 اخوان

کد محصول: 57

سینک ظرفشویی روکار کد 57 اخوان

9,786,000 ریال 9,350,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 33 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 33 اخوان

کد محصول: 33

سینک ظرفشویی روکار کد 33 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » دارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – تخت گوشت پلاستیکی – سینی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*140 سانتیمتر

 

 

9,319,000 ریال 8,850,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 134 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 134 اخوان

کد محصول: 134

سینک ظرفشویی روکار کد 134 اخوان

8,515,000 ریال 8,050,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 41 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 41 اخوان

کد محصول: 41

سینک ظرفشویی روکار کد 41 اخوان

8,379,000 ریال 7,950,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 25cr اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 25cr اخوان

کد محصول: 25cr

سینک ظرفشویی روکار کد 25cr اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – سینی – سبد لگن

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*120 سانتیمتر

 

 

8,298,000 ریال 7,850,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 25sd اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 25sd اخوان

کد محصول: 25sd

سینک ظرفشویی روکار کد 25sd اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – تخت گوشت پلاستیکی – سبد لگن

متعلقات » سیفون با زیر آب و بست

ابعاد » 60*120 سانتیمتر

 

 

8,298,000 ریال 7,850,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 25 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 25 اخوان

کد محصول: 25

سینک ظرفشویی روکار کد 25 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – تخت گوشت پلاستیکی – سبد لگن

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*120 سانتیمتر

 

 

8,298,000 ریال 7,850,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 162 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 162 اخوان

کد محصول: 162

سینک ظرفشویی روکار کد 162 اخوان

8,004,000 ریال 7,600,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 149 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 149 اخوان

کد محصول: 149

سینک ظرفشویی روکار کد 149 اخوان

8,004,000 ریال 7,600,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 148 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 148 اخوان

کد محصول: 148

سینک ظرفشویی روکار کد 148 اخوان

8,004,000 ریال 7,600,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 146 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 146 اخوان

کد محصول: 146

سینک ظرفشویی روکار کد 146 اخوان

8,004,000 ریال 7,600,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 144 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 144 اخوان

کد محصول: 144

سینک ظرفشویی روکار کد 144 اخوان

7,862,000 ریال 7,450,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 29 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 29 اخوان

کد محصول: 29

سینک ظرفشویی روکار کد 29 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » دارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – تخت گوشت پلاستیکی – سینی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*100 سانتیمتر

 

 

7,856,000 ریال 7,450,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 60 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 60 اخوان

کد محصول: 60

سینک ظرفشویی روکار کد 60 اخوان

7,570,000 ریال 7,150,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 23 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 23 اخوان

کد محصول: 23

سینک ظرفشویی روکار کد 23 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 1

میوه شور » دارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – تخت گوشت پلاستیکی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*100 سانتیمتر

 

 

7,484,000 ریال 7,100,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 74 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 74 اخوان

کد محصول: 74

سینک ظرفشویی روکار کد 74 اخوان

7,427,000 ریال 7,050,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 143 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 143 اخوان

کد محصول: 143

سینک ظرفشویی روکار کد 143 اخوان

7,330,000 ریال 6,950,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 142 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 142 اخوان

کد محصول: 142

سینک ظرفشویی روکار کد 142 اخوان

7,198,000 ریال 6,800,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 36 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 36 اخوان

کد محصول: 36

سینک ظرفشویی روکار کد 36 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد لگن – سینی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*100 سانتیمتر

 

 

7,068,000 ریال 6,700,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 75 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 75 اخوان

کد محصول: 75

سینک ظرفشویی روکار کد 75 اخوان

7,001,000 ریال 6,650,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 55 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 55 اخوان

کد محصول: 55

سینک ظرفشویی روکار کد 55 اخوان

7,000,000 ریال 6,650,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 53 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 53 اخوان

کد محصول: 53

سینک ظرفشویی روکار کد 53 اخوان

6,817,000 ریال 6,450,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 116 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 116 اخوان

کد محصول: 116

سینک ظرفشویی روکار کد 116 اخوان

6,693,000 ریال 6,350,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 112 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 112 اخوان

کد محصول: 112

سینک ظرفشویی روکار کد 112 اخوان

6,693,000 ریال 6,350,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 59 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 59 اخوان

کد محصول: 59

سینک ظرفشویی روکار کد 59 اخوان

6,657,000 ریال 6,300,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 32 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 32 اخوان

کد محصول: 32

سینک ظرفشویی روکار کد 32 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »   سینی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*80 سانتیمتر

 

 

6,602,000 ریال 6,250,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 27 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 27 اخوان

کد محصول: 27

سینک ظرفشویی روکار کد 27 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 1

میوه شور » دارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – سینی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*100 سانتیمتر

 

 

6,514,000 ریال 6,150,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 115 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 115 اخوان

کد محصول: 115

سینک ظرفشویی روکار کد 115 اخوان

6,213,000 ریال 5,900,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 111 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 111 اخوان

کد محصول: 111

سینک ظرفشویی روکار کد 111 اخوان

6,213,000 ریال 5,900,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 31 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 31 اخوان

کد محصول: 31

سینک ظرفشویی روکار کد 31 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 1

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری » سینی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*80 سانتیمتر

 

 

5,827,000 ریال 5,500,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 35 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 35 اخوان

کد محصول: 35

سینک ظرفشویی روکار کد 35 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  سبد میوه شور – تخت گوشت پلاستیکی – سینی

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*120 سانتیمتر

 

 

5,572,000 ریال 5,250,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 52 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 52 اخوان

کد محصول: 52

سینک ظرفشویی روکار کد 52 اخوان

4,408,000 ریال 4,150,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 127 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 127 اخوان

کد محصول: 127

سینک ظرفشویی روکار کد 127 اخوان

4,000,000 ریال 3,800,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 121SP اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 121SP اخوان

کد محصول: 121SP

سینک ظرفشویی روکار کد 121SP اخوان

4,046,000 ریال 3,800,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 51 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 51 اخوان

کد محصول: 51

سینک ظرفشویی روکار کد 51 اخوان

3,993,000 ریال 3,750,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 121 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 121 اخوان

کد محصول: 121

سینک ظرفشویی روکار کد 121 اخوان

3,793,000 ریال 3,600,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 40s اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 40s اخوان

کد محصول: 40s

سینک ظرفشویی روکار کد 40s اخوان

3,616,000 ریال 3,400,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 40 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 40 اخوان

کد محصول: 40

سینک ظرفشویی روکار کد 40 اخوان

3,616,000 ریال 3,400,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 39s اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 39s اخوان

کد محصول: 39s

سینک ظرفشویی روکار کد 39s اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  ندارد

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 50*120 سانتیمتر

 

 

3,186,000 ریال 3,000,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 39 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 39 اخوان

کد محصول: 39

سینک ظرفشویی روکار کد 39 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 2

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  ندارد

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 50*120 سانتیمتر

 

 

3,186,000 ریال 3,000,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 38 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 38 اخوان

کد محصول: 38

سینک ظرفشویی روکار کد 38 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 1

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری » ندارد

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 60*100 سانتیمتر

 

 

3,008,000 ریال 2,850,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 37 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 37 اخوان

کد محصول: 37

سینک ظرفشویی روکار کد 37 اخوان

شکل ظاهری » استیل – فانتزی

کارکرد » روکار

لگن » 1

میوه شور » ندارد

عمق لگن » 17 سانتیمتر

اکسسوری »  ندارد

متعلقات » سیفون و زیر آب و بست

ابعاد » 50*100 سانتیمتر

 

 

2,845,000 ریال 2,700,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 125 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 125 اخوان

کد محصول: 125

سینک ظرفشویی روکار کد 125 اخوان

2,523,000 ریال 2,350,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 123 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 123 اخوان

کد محصول: 123

سینک ظرفشویی روکار کد 123 اخوان

2,364,000 ریال 2,200,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 126 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 126 اخوان

کد محصول: 126

سینک ظرفشویی روکار کد 126 اخوان

2,157,000 ریال 2,000,000 ریال
» توضیحات بیشتر
سینک ظرفشویی روکار کد 124 اخوان

سینک ظرفشویی روکار کد 124 اخوان

کد محصول: 124

سینک ظرفشویی روکار کد 124 اخوان

2,017,000 ریال 1,900,000 ریال
» توضیحات بیشتر